A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej


 

Zasłaniaj usta i nos, zachowaj dystans społeczny! - plakat

 


ZKM przypomina - w autobusach podróżujemy w maseczkach zachowując odpowiedni dystans

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej przypomina, iż w trakcie przejazdów autobusami komunikacji publicznej obowiązuje rządowy nakaz zasłaniania ust i nosa.

Przy środkowych drzwiach wejściowych każdego z naszych autobusów zostały zamieszczone informacje dotyczące limitu pasażerów mogących jednocześnie podróżować pojazdami komunikacji miejskiej.

Dostępny limit wynosi 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Poręcza miejsc siedzących udostępnionych dla pasażerów zostały oznaczone taśmą w kolorze żółto-czarnym, natomiast liczba miejsc w danym autobusie uzależniona jest od jego marki oraz modelu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych pasażerów, począwszy od ogłoszenia pandemii wyznaczony pracownik przeprowadza codzienną dezynfekcję oraz regularne ozonowanie autobusów. Dodatkowo czyszczone są miejsca, z którymi najczęściej mają styczność podróżni. Pojazdy komunikacji miejskiej są otwierane i wietrzone na pętlach i na zajezdni.

Nadal wszystkie autobusy mają wyznaczoną strefę buforową w rejonie kierowcy, a wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się środkowymi lub tylnymi drzwiami.

Wszystkich pasażerów korzystających z naszych usług zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych w wyznaczonych na terenie Sandomierza punktach sprzedaży.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych zarządzeń, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i pasażerów, Spółka nasza będzie dostosowywać działania do zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i instytucje do tego uprawnione.

 

 
 
 
       
 

               copyright©ZKM