A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


OGŁOSZENIE o zawieszonych kursach linii 0

powrót    

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje Pasażerów, iż od dnia 31.01.2011 r. do dnia 11.02.2011 r. (ferie zimowe) zawieszone zostają kursy Linii nr O relacji: Szpital – Miasto – Szpital z godziny:

7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55.

 

PGKiM w Sandomierzu
Sp. z o.o.


 

 

 
 
       
 

               copyright©ZKM