A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


OGŁOSZENIE o zmianie ceny biletu jednorazowego i przepisów.

powrót    

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z Uchwałą Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2011 r. nr VI/44/2011 podjętą w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje Pasażerów, iż od dnia 15.07.2011 r. następuje zmiana ceny biletu jednorazowego ulgowego z kwoty 1,00 zł na kwotę 0,99 zł.

Informujemy również, iż zmianie ulegają przepisy dotyczące uprawnień Pasażerów do ulg i zwolnień w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza.

Szczegółowe zmiany dotyczące cen, oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów zawiera „Wyciąg z zasad ustalania cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej”, jak również są dostępne na stronie: www.zkm.sandomierz.net
 

 

PGKiM w Sandomierzu
Sp. z o.o.


 

 

 
 
       
 

               copyright©ZKM