A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej



O G Ł O S Z E N I E

powrót    

 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami organizatora komunikacji miejskiej, uruchomione zostaną dodatkowe kursy „bis” na linii nr 2:

   - 07:05 Szpital – HSO od dnia 6 maja do odwołania x 1 bis.
   - 06:29 HSO – Szpital od dnia 9 maja do odwołania x 1 bis
     w każdą sobotę i niedzielę.

Kontynuowane będą również do odwołania wprowadzone wcześniej następujące kursy linii nr 2:

   - 04:55 Szpital – HSO od dnia 26 marca do odwołania x 1 bis.
   - 06:29 HSO – Szpital od dnia 31 marca do odwołania x 2 bis.
   - 07:29 HSO – Szpital od dnia 5 maja do odwołania w dni robocze x 1 bis.
   - 13:50 HSO – Szpital kurs zgodnie z rozkładem jazdy.
   - 14:30 HSO – Szpital kurs zgodnie z rozkładem jazdy.

O kolejnych zmianach w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej będziemy
na bieżąco Państwa informować, niezwłocznie po otrzymaniu kolejnych wytycznych
od organizatora – Gminy Sandomierz.


Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM