A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcejO G Ł O S Z E N I E

powrót    

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż na podstawie § 17 ustęp 1 punkt „2)” Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 29 maja 2020 r. poz. 964) od dnia
01 czerwca 2020 r. limit dostępnych dla pasażerów miejsc w autobusach komunikacji miejskiej w Sandomierzu wynosi 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

W związku z powyższym prosimy Pasażerów chcących skorzystać z przejazdu autobusem o stosowanie się do zapisów zawartych w informacji zamieszczonej
na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdu o liczbie dostępnych w nim miejsc siedzących
i stojących.


Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM