A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


OGŁOSZENIE o kursowaniu autobusów w okresie od 24.12.2011 r. do 01.01.2012 r.

powrót    

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie od 24.12.2011 r. do 01.01.2012 r.

Dnia 24.12.2011 r. – autobusy kursują jak w dni wolne od pracy do godz. 17:00.
Po godz. 17:00 będą wykonywane kursy linii nr 19:
- z przystanku Szpital o godz. 19:05, 21:05 i 22:05.
- z przystanku Huta Szkła o godz. 18:30, 21:30 i 22:30.

Dnia 25.12.2011 r. – kursują autobusy linii nr 19:
- odjazdy ze Szpitala o godz. 5:05, 6:05, 7:05, 13:05, 14:05, 15:05, 18:05, 19:05,
   21:05 i 22:05.
- odjazdy z Huty Szkła o godz. 5:30, 6:30, 8:30, 13:30, 14:30, 18:30, 21:30 i 22:30.

Dnia 26.12.2011 r. – autobusy kursują jak w dni wolne od pracy.

W okresie od 27.12.2011 r. do 30.12.2011 r. – autobusy kursują jak w dni robocze oprócz linii nr 0, której kursy zostają w w/w okresie zawieszone.

W okresie od 31.12.2011 r. do 01.01.2012 r. – autobusy kursują jak w dni wolne od pracy.

 

Zakład Komunikacji Miejskiej
w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM