A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


Od dnia 17.07.2012 r. następuje zmiana ceny biletu jednorazowego ulgowego z kwoty 0,99 zł na kwotę 1,00 zł.

powrót    

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z Uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr XVIII/182/2012 z dnia 16 maja 2012 r. podjętą w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje Pasażerów, iż od dnia 17.07.2012 r. następuje zmiana ceny biletu jednorazowego ulgowego z kwoty 0,99 zł na kwotę 1,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące cen, oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów zawiera „Wyciąg Z Zasad Ustalania Cen Za Przewóz Osób Środkami Komunikacji Miejskiej”, jak również są dostępne na stronie internetowej:

www.zkm.sandomierz.net

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o.


 
 
       
 

               copyright©ZKM