A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej


O G Ł O S Z E N I E

powrót    

 

   PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej inforumuje Pasażerów, iż od dnia 5 października 2015 roku zostaje włączony do sieci komunikacyjnej Dworzec Autobusowy przy ulicy 11 Listopada. Przystanki zlokalizowane na ul. Wojska Polskiego oraz 11 Listopada będą obsługiwane przez:

- linię nr 1 - wszystkie kursy od przystanku ulicy Mickiewicza (Starostwo Powiatowe) będą wykonywane z zajazdem na dworzec autobusowy, a następnie ich trasa będzie przebiegała zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy,

- linię nr 0 - kurs o godzinie 7:25 z przystanku przy Szpital-pętla będzie obsługiwał (jak dotychczas) w/w ulice. Dodatkowo kurs o godzinie 14:20 z przystanku Szpital-pętla będzie zajeżdżał na dworzec autobusowy na dalszym etapie trasy, tj. Koseły - 11 Listopada - Mickiewicza i dalej zgodnie z dotychczasowym kierunkiem do Szpital.

   Informujemy także, że dwa kursy autobusów linii nr 19 relacji: Szpital - Miasto - Huta Szkła będą wykonywane z zajazdem na ul. Flisaków. Dotyczy to kursów ze Szpitala o godzinie 7:15 (jak obecnie) i 9:30.

Powyższe zmiany w kursowaniu autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej podyktowane są sugestiami Ogranizatora Transportu oraz potrzebami Pasażerów.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM