A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej


O G Ł O S Z E N I E

powrót    

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ogłasza wyniki konkursu zorganizowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej pod nazwą "Miesięczny kupujesz - nagrody zyskujesz".
W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 20.06.2016 r. nagrody rzeczowe wylosowano dla n/w kuponów:

1. I miejsce - Kino domowe - Kupon nr 67
2. II miejsce - Wieża hi-fi - Kupon nr 55
3. III miejsce - Darmowy bilet miesięczny o nominale 35,00 zł na miesiąc lipiec i sierpień 2016 r. - Kupon nr 63

Nagrody Specjalne
wylosowano dla n/w kuponów:

1. I miejsce - Tablet - Kupon nr 9
2. II miejsce - Darmowy bilet miesięczny o nominale 35,00 zł na miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2016 r. - Kupon nr 18

    Osoby do których należą wymienione kupony prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagród rzeczowych w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 12 w terminie od dnia 21.06.2016 r. w godz. 8:00 do 13:00.
Prosimy
o zabranie ze sobą:
    - kuponu konkursowego z wylosowanym numerem,
    - dowodu tożsamości oraz numer PESEL.
Uwaga: osoby niepełnoletnie reprezentują rodzice, bądź prawni opiekunowie.


PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.


 
 
       
 

               copyright©ZKM