PLAN MIASTA
Z PRZYSTANKAMI


O G Ł O S Z E N I E

więcej    
Informacja o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż w dniach:
- 31.10.2020 r. (sobota) autobusy kursują jak w soboty,
- 01.11.2020 r. (niedziela) autobusy kursują jak w niedzielę i święta.
 

O G Ł O S Z E N I E

więcej    
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów,
iż na podstawie decyzji Rady Ministrów od dnia 17 października 2020 r. limit dostępnych dla pasażerów miejsc w autobusach komunikacji miejskiej
w Sandomierzu wynosi 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących
i stojących.
 

O G Ł O S Z E N I E

więcej    
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Sp. z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o likwidacji dotychczasowego punktu sprzedaży biletów miesięcznych w sklepie „TABAK” znajdującym się przy ul. Mickiewicza 2.


 

 
 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług!

 
 
 
       
 

                       copyright©ZKM                                   Deklaracja dostępności