PLAN MIASTA
Z PRZYSTANKAMI


O G Ł O S Z E N I E

więcej      

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie od 08.04.2023 r. do 10.04.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

więcej      

Informujemy Pasażerów, iż w dniach od 17.03.2023 r. do 28.04.2023 r. mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej spowodowane planowanym wykonaniem nawierzchni bitumicznej na ul. Koseły w Sandomierzu.

 

O G Ł O S Z E N I E

więcej      

PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, iż następuje zmiana adresu e-mail zkmsandomierz@op.pl na zkm@pgkim.sandomierz.pl.

 


 
 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług!

 
 
 
       
 

                       copyright©ZKM                                   Deklaracja dostępności