Kontakt z nami 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Zakład Komunikacji Miejskiej
 

 

ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

 

 e-mail: zkm@pgkim.sandomierz.pl


tel.15 832 36 79/w 122 lub 123
tel.15 832 23 26/w 122 lub 123
tel.15 832 28 44/w 122 lub 123


     

Kierownik Zakładu:
Z-ca Kierownika Zakładu  
Mistrz Sekcji Ruchu i Kontroli Przewozów:
Dyspozytor – inspektor ds. rozliczeń:

 

  Zbigniew Lipko

Piotr Kołodziej
Marcin Leśniak
 
 
 
       
 

               copyright©ZKM