A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcejO G Ł O S Z E N I E

powrót    

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż na podstawie decyzji Rady Ministrów od dnia 15 maja 2021 r. limit dostępnych dla pasażerów miejsc w autobusach komunikacji miejskiej w Sandomierzu wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących
i stojących.
W związku z powyższym prosimy Pasażerów korzystających z przejazdów naszymi autobusami o stosowanie się do zapisów zawartych w informacji zamieszczonej
na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdów o liczbie dostępnych w nich miejsc siedzących
i stojących. Szanowni Pasażerowie przypominamy, iż w trakcie przejazdów autobusami komunikacji publicznej obowiązuje rządowy nakaz zasłaniania ust i nosa.


Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM