A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcejO G Ř O S Z E N I E

powrót     

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie Uchwały nr XLIX/479/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2022 r. migranci wojenni posiadający obywatelstwo ukraińskie mogą korzystać w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Sandomierzu.

Na żądanie kontrolera uprawniona do bezpłatnych przejazdów osoba musi okazać paszport, dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dnia 24 lutego 2022 roku.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. повідомляє, що згідно з појтановою Сандомирјької міјької ради № XLIX/479/2022 від 15 березня 2022 рокј війјькові мігранти з громадянјтвом України можјть коријтјватијя безкојтовним проїздом ј громадјьких автобјјах з 1 квітня 2022 рокј по 30 червня 2022 рокј в міјті Сандомир.

На вимогј інјпектора ојоба, яка має право на безкојтовний проїзд, повинна пред’явити пајпорт, појвідчення ојоби або інјий докјмент, що підтверджјє перетин кордонј Рејпјбліки Польща, не раніје 24 лютого 2022 рокј.


Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

               copyright©ZKM