A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


O G Ł O S Z E N I E

powrót     

 
 

PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, iż w związku z zakończeniem remontu ulicy Różanej i ulicy Wojska Polskiego od dnia 01 lutego 2023 r. następuje wznowienie kursowania na linii nr 1 i linii nr 5 ulicami Kochanowskiego i Asnyka. W związku z powyższym zostają wycofane z obsługi przystanki przy ul. Mickiewicza (jednostka wojskowa) w obydwu kierunkach.

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej


 
 
       
 

                      copyright©ZKM