A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


O G Ł O S Z E N I E

powrót     

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż od dnia 25 marca 2024 r. decyzją Organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Miejskiej w Sandomierzu zostaje wydłużona trasa obsługi linii komunikacyjnej nr 6 do m. Tarnobrzeg (os. Wielowieś).

Linia ta będzie kursowała trasą: ul. Powiśle (pętla „Dębina”) – ul. Flisaków – ul. Holownicza – ul. Portowa – ul. Baczyńskiego (huta szkła) – ul. Zarzekowice – ul. Koćmierzów – ul. Piaski (pętla) – ul. Szklana – ul. Odwet Jędrusie – Warszawska – Piętaka – Szklana – ul. Piaski (pętla) – ul. Koćmierzów – ul. Zarzekowice – ul. Baczyńskiego (huta szkła) – ul. Portowa – ul. Holownicza – ul. Flisaków – ul. Powiśle (pętla „Dębina”).

Odjazd autobusów linii nr 6 z przystanku ul. Powiśle (pętla „Dębina”) w kierunku Huty Szkła, Koćmierzowa i m. Tarnobrzeg (os. Wielowieś) w godzinach: 5:35, 6:33, 7:35, 8:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:50.

Odjazd autobusów linii nr 6 z przystanku ul. Odwet Jędrusie w kierunku Koćmierzowa, Huty Szkła i Powiśla w godzinach: 6:05, 7:05, 8:05, 9:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:20.

Pasażerowie z m. Tarnobrzeg (os. Wielowieś) oraz z sandomierskich osiedli Ostrówek i Koćmierzów chcący dotrzeć do lewobrzeżnej części m. Sandomierz mogą skorzystać z węzła przesiadkowego „Huta Szkła” obsługiwanego przez linię nr 2, która kursuje do szpitala przez centrum miasta. 

W celu usprawnienia przejazdu (konieczność zakupu biletów oddzielnie na każdą z linii) sugerujemy zaopatrywanie się w bilety ważne na wszystkie linie (bez ograniczeń w liczbie przejazdów):

1. Miesięczne: w cenie 70,00 zł (bilet normalny) oraz 35,00 zł (bilet ulgowy),
  lub
2. Jednodniowe: w cenie: 5,00 zł (bilet normalny) oraz 2,50 zł (bilet ulgowy).

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej


 
 
       
 

                      copyright©ZKM