A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


O G Ł O S Z E N I E

powrót     

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie od 30.05.2024 r. do 02.06.2024 r.:

- dnia 30.05.2024 r. – autobusy będą kursowały jak w niedzielę i dni świąteczne,

- dnia 31.05.2024 r. – autobusy będą kursowały jak w dni robocze (dni nauki szkolnej),

- dnia 01.06.2024 r. – autobusy będą kursowały jak w soboty,

- dnia 02.06.2024 r. – autobusy będą kursowały jak w niedzielę i dni świąteczne.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej


 
 
       
 

                      copyright©ZKM