A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


O G Ł O S Z E N I E

powrót     

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. przypomina, że Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej zgodnie z art. 49a ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023.2778 t.j.) mają status funkcjonariusza publicznego, a tym samym podlegają ochronie na zasadach określonych w Kodeksie Karnym - tj. osoby, które znieważają kierowcę, naruszą jego nietykalność osobistą lub godność podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Oznacza to, że za obrazę Kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku, zaś za fizyczny atak grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Organy ścigania będą w takich sprawach działały z urzędu i nie ma konieczności składania zawiadomienia przez Kierowcę.

 
 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej


 
 
       
 

                      copyright©ZKM