A K T U A L N O Ś C I
kliknij i dowiedz się więcej

 


O G Ł O S Z E N I E

powrót     

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o likwidacji dotychczasowego punktu sprzedaży biletów miesięcznych w sklepie „TABAK” znajdującym się przy ul. Mickiewicza 2. Nadmieniamy również, iż od dnia 24 sierpnia 2017 r. będzie można dokonać zakupu n/w rodzajów biletów w saloniku prasowym „KOLPORTER” znajdującym się w Galerii Królewskiej przy ul. Armii Krajowej 10.

Rodzaje biletów, które można zakupić w nowopowstałym punkcie sprzedaży:

1. Bilety miesięczne:
a) Normalne - 50,00 zł
b) Ulgowe - 25,00 zł

2. Bilety okresowe 15-sto dniowe:
a) Normalne - 38,00 zł
b) Ulgowe - 19,00 zł

3. Karnety 10-cio przejazdowe:
a) Normalne - 20,00 zł
b) Ulgowe - 10,00 zł

Zachęcamy wszystkich Pasażerów do odwiedzenia saloniku prasowego „KOLPORTER”, zakupu biletów i skorzystania z oferty przewozowej autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej.

 
 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu


 
 
       
 

                      copyright©ZKM