CENNIK OPŁAT
ZA PRZEJAZDY OSÓB ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SANDOMIERZU OBOWIĄZUJĄCY OD 17.03.2017 r.
www.zkmsandomierz.net

 
LP. Rodzaj biletów

Opłata-strefa miejska

Normalna Ulgowa
1. Bilety
jednorazowe
2,20 zł 1,10 zł
2. Bilety
jednodniowe
4,00 zł 2,00 zł
3. Karnety
10-przejazdowe
20,00 zł 10,00 zł
4. Bilety okresowe
15-dniowe
38,00 zł 19,00 zł
5. Bilety
miesięczne
50,00 zł 25,00 zł
 

OPŁATA ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU - 110,00 zł

 
 
 
 
 
       
 

               copyright©ZKM