CENNIK OPŁAT
ZA PRZEJAZDY OSÓB ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SANDOMIERZU OBOWIĄZUJĄCY OD 14.02.2023 r.
www.zkm.sandomierz.net

 
LP. Rodzaj biletów

Opłata-strefa miejska

Normalna Ulgowa
1. Bilety
jednorazowe
2,80 zł 1,40 zł
2. Bilety
jednodniowe
5,00 zł 2,50 zł
3. Karnety
10-przejazdowe
25,00 zł 12,50 zł
4. Bilety okresowe
15-dniowe
38,00 zł 19,00 zł
5. Bilety
miesięczne
70,00 zł 35,00 zł
 

OPŁATA ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU - 140,00 zł

OPŁATA ZA BRAK WAŻNEGO DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO ULG I ZWOLNIEŃ - 112,00 zł

OPŁATA ZA NIEUZASADNIONE ZATRZYMANIE LUB ZMIANĘ TRASY ŚRODKA TRANSPORTU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - 420,00 zł

 
 
 
 
 
       
 

               copyright©ZKM